AS som starter på D i Lund med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)