AS som starter på D i med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)