AS som starter på D med bransjen Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste (86221)