AS som starter på D med bransjen Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell deler av døgnet (87303)