Foretak som starter på D i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)