Foretak som starter på D i Sandefjord med bransjen Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted (82990)