Foretak som starter på D med bransjen Andre sosialtjenester uten botilbud (88999)