AS som starter på E i Tromsø med bransjen Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste (86221)