Foretak som starter på E i Åmot med bransjen Distribusjon av elektrisitet (35130)