Foretak som starter på E i Haugesund med bransjen Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste (86221)