Foretak som starter på E med bransjen Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste (86221)