AS som starter på F i Arendal med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)