AS som starter på F i Time med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)