AS som starter på F i med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)