AS som starter på F i med bransjen Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers (46180)