Foretak som starter på F med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)