AS som starter på G med bransjen Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45111)