AS som starter på G i Ringerike med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler