AS som starter på G i Trondheim med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)