AS som starter på G med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)