AS som starter på G i Tromsø med bransjen Undervisning innen idrett og rekreasjon (85510)