Foretak som starter på G i med bransjen Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær (13929)