Foretak som starter på G i Sunndal med bransjen Melkeproduksjon på storfe (1410)