Foretak som starter på G i Sandefjord med bransjen Melkeproduksjon på storfe