Foretak som starter på G i Vestfold med bransjen Melkeproduksjon på storfe