Foretak som starter på G i Risør med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)