Foretak som starter på G med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)