Foretak som starter på G i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)