Foretak som starter på G i Bodø med bransjen Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi (62090)