Foretak som starter på G i Sandefjord med bransjen Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted (82990)