Foretak som starter på G i Bardu med bransjen Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted (82990)