AS som starter på H i med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)