AS som starter på H i med bransjen Oppføring av bygninger (41200)