AS som starter på H i med bransjen Elektrisk installasjonsarbeid (43210)