AS som starter på H i med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)