AS som starter på H i med bransjen Plan- og reguleringsarbeid (71111)