AS som starter på H i Tromsø med bransjen Undervisning innen idrett og rekreasjon (85510)