Foretak som starter på H i med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)