Foretak som starter på H i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)