Foretak som starter på H i Verdal med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)