Foretak som starter på H med bransjen Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers (68209)