Foretak som starter på H i Kinn med bransjen Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr (77320)