AS som starter på I i Lund med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)