AS som starter på I i med bransjen Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid (43222)