AS som starter på I i med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)