AS som starter på I med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)