AS som starter på I med bransjen Kjøp og salg av egen fast eiendom (68100)