AS som starter på I i med bransjen Plan- og reguleringsarbeid (71111)