AS som starter på I med bransjen Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet (74101)