Foretak som starter på I i Moss med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)